[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی::
گروه های تحقیقاتی::
اعضا::
تازه ها و دستاوردها::
امکانات و آزمایشگاه ها::
معرفی کتاب::
همایش ها و نمایشگاه ها::
اخبار و رویدادها::
آلبوم تصاویر::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
اطلاعات تماس
AWT IMAGE
آدرس : تهران، میدان رسالت، خ هنگام،
 دانشگاه علم و صنعت ایران
قطب علمی مواد سرامیکی در
 کاربردهای انرژی و محیط زیست
کدپستی: 118_16845
تلفن: 02173912817
پست الکترونیکی: ar_mirhabibi@iust.ac.ir
..
:: دکتر بیژن افتخاری یکتا ::

  AWT IMAGE

  دکتر بیژن افتخاری یکتا

  رتبه علمی: دانشیار

  سال تولد: 1340 هجری شمسی

 

  محل تحصیل: ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - مهندسی مواد - سرامیک

  سال اخذ مدرک تحصیلی: 1377 هجری شمسی

  تلفن تماس: 50 - 77240540 - 021 ، داخلی: 2873

  دورنگار: 77240480

 

پست الکترونیکی: beftekhari@iust.ac.ir

 

 • کارشناسی ارشد، مهندسی مواد - سرامیک، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1370 هجری شمسی
 • کارشناسی، مهندسی مواد - سرامیک، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1366 هجری شمسی

    اشتغال:

   

    عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، از سال 1383 تا کنون

   

    زمینه‌های تدریس:

    آزمایشگاه متالوگرافی، آزمایشگاه شیشه، تکنولوژی سرامیک های ساختمانی، فر ایند ساخت سرامیکها، خواص مواد پیشرفته، سرامیکهای مهندسی غیر اکسیدی

   

    زمینه تحقیقیاتی مورد علاقه:

    شیشه سرامیک، فرایندهای سرامیکی

   

    سایر سوابق آموزشی و پژوهشی:

   

    محل کار

    واحد سازمانی

    نوع مسئولیت

    سال شروع

    سال پایان

  شرکت چینی ایران(ایرانا) کنترل کیفیت رئیس واحد کنترل کیفیت

    1367

    1367

  شرکت چینی ایران(ایرانا) آزمایشگاهمدیر آزمایشگاه و تحقیقات

    1367

    1370

  پژوهشگاه مواد و انرژیپژوهشکده سرامیکعضو هیات علمی

    1371

    1383

  پژوهشگاه مواد و انرژیپژوهشکده سرامیکمدیر گروه سرامیک های سیلیکاتی

    1375

    1379

  پژوهشگاه مواد و انرژیپژوهشکده سرامیکمعاون پژوهشکده سرامیک

    1377

    1383

  دانشگاه علم و صنعت ایرانمعاونت آموزشیمدیر دفتر برنامه ریزی درسی

    1386

    1388

  دانشگاه علم و صنعت ایرانگروه سرامیکعضو هیات علمی

    1383

    تاکنون

   

   

    سوابق تدریس دانشگاهی:

   

    نام درس تدریس شده

    محل تدریس

    سال شروع

    سال پایان

  تکنولوژی سرامیک های ساختمانی

    دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

    1371

    تاکنون

  فرایند های قبل از پخت

    دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف

    1378

    1379

  فرایند های قبل از پختواحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی

    1377

    1383

  خواص مکانیکی-حرارتی سرامیک هاواحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی

    1384

    1384

  خواص مکانیکی-حرارتی سرامیک هادانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

    1383

    1384

  خواص مواد پیشرفتهدانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

    1383

    تاکنون

  سرامیک های غیر اکسیدیواحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی

    1380

    1383

  تئوری شیشه پیشرفتهواحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی

    1385

    1386

  تئوری شیشه پیشرفتهتربیت مدرس

    1384

    1386

  تئوری شیشه پیشرفتهدانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علوم و تحقیقات

    1387

    تاکنون

  سرامیک های غیر اکسیدیدانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

    1383

    1387

  فرایند ساخت سرامیک ها 2دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

    1385

    تاکنون

   


   

   

    مقالات چاپ شده در مجلات علمی – لاتین

    N. Hamedani Golshan, B. Eftekhari Yekta, V. K. Marghussian ,"Crystallization and Optical Properties of Transparent Mullite Glass Ceramic", j.Optical Materials, in press.

   Rezvani, V.K. Marghussian, B. Eftekhari Yekta, “Crystal Nucleation and Growth Rates, Time–Temperature Transformation Diagram, and Mechanical Properties of a SiO2–Al2O3–CaO–MgO–(R2O) Glass in the Presence of Cr2O3, Fe2O3, and TiO2 Nucleant”, International Journal of Applied Ceramic Technology, 8(1), 2011, pp. 152-162.

    H.Bartar Esfahani, B. Eftekhari Yekta and V.K.Marghussian," Rheology and gelation behavior of gel- cast cordierite-based glass suspensions ", Ceramics International,in press.

    Z. Khalkhali, B. Eftekhari yekta , V.K.Marghussian ,"Mechanical and chemical properties of Zr and P-doped lithium disilicate glass ceramics in dental restorations", International Journal of Applied Ceramic Technology , in press.

   H.Bartar Esfahani, B. Eftekhari Yekta, V.K. marghussian," sintering, crystallization and mechanical properties of a gel-cast cordierite glass-ceramic body", j. Ceramics International, in press.

    S.Hasheminia, A. Nemati, B. Eftekhari Yekta and P. Alizadeh," Preparation and characterization of diopside based glass-ceramic foams",accepted.

    S.Banijamali, B.Eftekhari Yekta, and, A.R.Aghaei, ” Crystallization behavior of CaO-Al2O3-TiO2-P2O5 glass system in the presence of ionic and metallic silvers", J .non-Cryst. Solids, accepted.

  G.Abolfathi,B.Eftekhari Yekta," Synthesis of Dental Fluoroapatite Glass-Ceramic Glazes" J.Ceramics- Silikaty, accepted.

    B. Eftekhari Yekta, M.H. Imanieh, and V.K. Marghussian, "Effect of Ce, Sb and Sn on Mechanism and Activation Energy for Crystallization of an X-ray Irradiated Photosensitive glass", Advances in Applied Ceramics, 2011 VOL 110 NO 1,49-53 .

  M.H. Imanieh, B. Eftekhari Yekta, and V.K. Marghussian, "Effect of Ce, Sb and Sn on solarization and crystallization of an X-ray irradiated photosensitive glass ", J. Int. Appl. Ceram. Technol., 7(2010), pp. 104-110
   S. Mashayekh, B. Eftekhari Yekta, V. K. Marghussian, “precipitation of AgCl crystals on the surface of alumina-borosilicate glass by ion-exchange”, Ceramics – Silik á ty,54 (4), 2010, pp. 357-361.  
  M. Rezvani, V.K. Marghussian, B.Eftekhari Yekta, "Determination of crystallization kinetics in a SiO2-Al2O3-CaO-MgO-(R2O) glass in the presence of Cr2O3, Fe2O3 and TiO2 nucleants", J. Int. Applied Engineering Ceramics, accepted
  B. Eftekhari Yekta, Z.Hamnabard, "Mechanical properties and machinability of fluorphlogopite -gehlenite glass ceramics”, submitted to the J. Compounds and Alloys
  B. Eftekhari Yekta, M.H. Imanieh, and V.K. Marghussian, "Effect of Ce, Sb and Sn on Mechanism and Activation Energy for Crystallization of an X-ray Irradiated Photosensitive glass", submitted to Solid State Physics
  S. Mashayekh, B. Eftekhari Yekta, V.K.Marghussian, "Crystallization of Nano-Size AgCl particles on the Surface of Ion-Exchanged Alumino-Borosilicate Glass by Post-Heat treatment", submitted to the Solid state physics
  P. Alizadeh, B. Eftekhari Yekta and T. Javadi," Preparation of Machinable Bioactive Mica-Diopside-Fluoroapatite Glass-Ceramics", ceramics International,accepted
  S. Banijamali, A.R. Aghaei, B.Eftekhari Yekta, "Improving of glass-forming and crystallization behavior of Cao-Al2O3-TiO2-P2O5 glass system" ,Journal of non-Crys. Solids, 356 (2010) 1569-1575.
  S. Ahmadi, A. Aghaei, B. Eftekhari Yekta, "Synthesis of Y(Al,Cr)O3 red pigments by co-precipitation method and their interaction with glazes" , Ceramics International, 35(2009), pp. 3485-3488
  S. Banijamali, B. Eftekhari Yekta, H.Rezaei, V.K.marghussian, "Crystallization and sintering characteristics of CaO-Al2O3-SiO2 glasses in presence of TiO2, CaF2 and ZrO2" , Thermochimica acta, 488(2009), pp. 60-5
  M. Cord, V.K. Marghussian, B. Eftekhari Yekta, A. Bahrami, "Phase separation, Crystallization and Leaching of Micro-porous Glass Ceramics in the CaO-TiO2-P2O5 System" , Non-cryst.solids, 355(2009), pp. 141-147
  M. Yousefi, P. Alizadeh, B. Eftekhari Yekta, F. Molaie, M. Montazerian, "Synthesis and characterization of diopside glass-ceramic matrix composite reinforced with aluminium titanate", Ceramics International, 35(2009), pp. 1447-52
  E. Khatibi, P. Khosh Akhlagh, P. Akbar Shahi, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian," Effect of Kaolin on the sintering and machinability of fluor-phlogopite glass-ceramics", Advances in Applied Ceramics, vol.108, 4(2009), pp. 249-52
  V.K. Marghussian, U. Balazadegan, B. Eftekhari Yekta, "The effect of BaO and Al2O3 addition on the crystallization behavior of cordierite glass ceramics in the presence of V2O5 nucleant" , J. Eur. Ceram. Soc, 29(2009), pp. 39-46
  M. Rezvani, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian, "Mechanical and Chemical Properties of SiO2-Al2O3-CaO-MgO (R2O) Glass Ceramics in the Presence of Various Nucleating Agents", Iranian J. Mat. Sci. Eng., No.1, Vol.5(2008)pp. 15-21
  M. Montazerian, P. Alizadeh, B. Eftekhari Yekta, "Processing and Properties of a Mica-Apatite Glass-Ceramic Reinforced with Y-PSZ Particles", J. Eur. Ceram. Soc., 28(2008), pp. 2693-9
  M. Montazerian , P. Alizadeh , B. Eftekhari Yekta," Pressureless Sintering and Mechanical Properties of Mica Glass-Ceramic/Y-PSZ Composite" ,J. Eur. Ceram. Soc. , 28(2008), pp. 2687-92
  M .H. Imanieh, B.Eftekhari Yekta, V. Marghussian, A.R. Aghaei, " Effect of X-ray irradiation on solarization and crystallization of photosensitive glasses containing Ce, Sb, Sn and Ag ", J. non-crystalline solids, 354(2008), pp. 3752-55
  P. Alizade, B. Eftekhari Yekta, T. Javadi, "Sintering Behavior and Mechanical Properties of the Mica-Diopside Machinable Glass-Ceramics", J. Eur. Cer. Soc. , 28(2008), pp. 1569-73
  S. Khatib Zadeh, M. Samedani, B. Eftekhari Yekta, S.Hasheminia, "Effect of Sintering and Melt Casting Methods on Properties of a Machinable Fluor-phlogopite Glass-Ceramic", J. Mat. proc. Tech. ,203(2008), pp. 113-6
  S. Banijamali, B. Eftekhari Yekta, H. Rezaei, V.K. marghussian, "Effect of CaF2 on sintering and crystallization behavior of CaO-Al2O3-SiO2 glass-ceramic system", Advances in Applied Ceramics, No.2, Vol.107(2008), pp. 101-5
  B. Eftekhari Yekta, M. Tamizifar, N. Rahimi, "Synthesis of a zircon – cadmium sulfo selenide pigment by a sol- gel technique", japanian j. Cer. Soc ,115[11](2007), pp.757-60
  B. Eftekhari Yekta, T. Ebadzadeh, N. Ameri Mahabad, "Preparation of porous cordierite bodies for use in catalytic converters" , Advances in Applied Ceramics, No.5, Vol.106(2007), pp. 276-80
  B. Eftekhari Yekta, T. Ebadzade, N. Ameri, "Rheological study of cordierite paste during extrusion", Advances in Applied Ceramics, No.1 ,Vol.106(2007), pp. 1-4
  B. Eftekhari Yekta, P. Alizade, L. Rezazade, "Synthesis of glass-ceramic glazes in the ZnO-Al2O3-SiO2-ZrO2 system", J. Eur. Ceram. Soc. , 27(2007), pp. 2311-2315
  S. Banijamali, H. Rezaei, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian, " Sinterability and crystallization behavior of glass-ceramic tiles in the system CaF2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2", Ceramics international, 32(2007), pp. 1557-61
  P. Alizade, S. Yousefi, B. Eftekhari Yekta, F. Molaei, N. Ghaforian, "Sintering behavior of SiO2-CaO-MgO(Na2O) glass-ceramic system", Ceramic International, vol.33, No.5(2007), pp. 767-771
  B. Eftekhari Yekta, P. Alizade, L.Rezazadeh, "Floor tile glass-ceramic glaze for improvement of glaze surface properties", J. Eur. Ceram. Soc. , No.16, Vol.26(2006), pp. 3809-3812
  B. Eftekhari Yekta, V.K.Marghussian, "The comparison of mechanical properties of sintered β quartz.ss and gahnite glass ceramics in ZnO-Al2O3-SiO2 system", Iranian J. Mat. Sci. Eng. , No.2, Vol.2(2005), pp. 23-27
  B. Eftekhari Yekta, P. Alizade, "Effect of CaF2 and Cr2O3 on crystallization and mechanical properties of glasses in SiO2-CaO-Fe2O3-(Al2O3) system", Glass Technology, No.5, Vol.46(2005), pp. 347-350
  M. Rezvani, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian, "Utilization of DTA in the determination of crystallization mechanism in SiO2-Al2O3-CaO-MgO-(R2O) glasses in presence of various nucleants", J. Eur. Ceram. Soc. ,Vol.25(2005), pp. 1525-1530
  B. Eftekhari Yekta, S. Hashemi Nia, P. Alizade, "The effect of B2O3,PbO and P2O5 on the sintering and machinability of fluormica glass-ceramics", J. Eur. Cerm. Soc., Vol.25(2005), pp. 899-902
  M. Rezvani, B. Eftekhari Yekta, M. Solati Hashjin, V.K. Marghussian, "Effect of Cr2O3,Fe2O3,And TiO2 nucleants on the crystallization behavior of SiO2-Al2O3-CaO-MgO-(R2O) glass ceramics", Ceramics International, Vol.31(2005), pp. 75-80
  P. Alizade, B. Eftekhari Yekta, A. Gervei, "Effect of Fe2O3 addition on the sinterability and machinability of glass-ceramic in the system MgO-Al2O3-CaO-SiO2-P2O5", J. Eur. Ceram. Soc. , Vol.22(2004), pp. 3529-3533
  B. Eftekhari Yekta, S. Hashemi Nia, P. Alizade, "The Influence of TiO2,Cr2O3 and ZrO2 on the sintering and machinability of fluor-phlogopite glass-ceramics", Brit. Ceram. Trans. , No.5, Vol.103 (2004), pp. 235-237
  B. Eftekhari Yekta, B. Tabatabaei, S. Hashemi Nia, "Preparation of acid resistant glass and glass-ceamics containing copper slag", Industrial Ceramics ,No.2, Vol.24(2004), pp. 217-222
  A. Aghaei, C. Falamaki, B. Eftekhari Yekta, M. Shafiei Ajarani, "Effect of seeding on the synthesis of B4C by the magnesio-thermic reductipn route", Industrial Ceramics, No.2, Vol.22(2002), pp. 121-124
  B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian, "Effect of PbO, B2O3, and P2O5 on the sinterability of β quartz.ss and gahnite glass ceramics", J. Mat. Sci. , Vol.36(2002), pp. 477-483

   

    

    مقالات چاپ شده در مجلات علمی-فارسی

  سارا احمدی، علیرضا آقایی، بیژن افتخاری یکتا، "سنتز رنگدانه قرمز Y(Al,Cr)O3 بررسی واکنش لعاب و رنگدانه"، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388

  مینا ضرابیان، بیژن افتخاری یکتا، ابوالفضل ثقفی، حسین ملایی، "پیش بینی استحکام میانگین کاشی به کمک مدول وایبول"، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388

  مرضیه کرد، واهاک مارقوسیان، بیژن افتخاری یکتا، "بررسی اثر جایگزینی اکسید زیرکونیوم به جای اکسید تیتانیوم بر مقاومت شیمیایی و توزیع تخلخل های شیشه سرامیک های نانو متخلخل سیستم CaO-TiO2-ZrO2-P2O5 "، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388
  الهه داوری، پگاه امامقلی زاده، حسین سرپولکی، بیژن افتخاری یکتا، "بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر تبلور شیشه- سرامیک کاناسیتی"، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388

    پیام شهسواری، علیرضا زندی کریمی، بیژن افتخاری یکتا و واهاک مارقوسیان،"بررسی فرایند تبلور در سطح مشترک شیشه سرامیک های دایوپساید-فلوئورومیکا، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388

  زهرا خلخالی، واهاک مارقوسیان، بیژن افتخاری یکتا،" سنتز و بررسی زینتر پذیری شیشه سرامیک های دندانی لیتیم سیلیکاتی، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388

    سارا احمدی، علیرضا آقایی و بیژن افتخاری یکتا، "سنتز رنگدانه قرمز به روش خود احتراقی محلول"، نشریه علوم وفناوری رنگ، 1388

  بیژن افتخاری یکتا، الهام خطیبی، "لعاب های شیشه سرامیکی پخت سریع،ویژگی ها،کاربرد و انواع آنها"، ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت 1386
  تناز جوادی ،پروین علیزاده، بیژن افتخاری یکتا، "بررسی رفتار زینترینگ و خواص مکانیکی شیشه سرامیک های ماشینکاری شونده میکا-دایوپساید"، ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت 1386
  الهام خطیبی، پرستو خوش اخلاق، پریسا اکبر شاهی، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان، "بررسی اثر کائولن بر زینتر پذیری و قابلیت ماشینکاری شیشه سرامیک های فلورومیکا"، ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت 1386
  محمدحسن ایمانیه، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان، قاسم کاوه ای، "بررسی اثر سریم،آنتیموان و قلع بر قابلیت سولاریزیشن شیشه های لیتیم-سیلیکاتی حاوی نقره در اثر پرتوهای ایکس" ،ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت 1386
  سارا بنی جمالی، حمید رضا رضایی، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان، حسین قصاعی، " بررسی اثر CaF2 بر رفتار تبلور کاشی های شیشه سرامیکی سیستم کلسیم – آلمینیوم-سیلیسیم" ، مجله انجمن سرامیک ایران، شماره 1، بهار 1384
  صدیقه خطیب زاده، بیژن افتخاری یکتا، ماندانا شیخانی، بهزاد طباطبایی، "ساخت شیشه سرامیک تراشکاری شونده میکای فلوئور" ،مجله انجمن سرامیک ایران، شماره 1، بهار 1384
  ندا عامری مهاباد، بیژن افتخاری یکتا، تورج عبادزاده، "بررسی رفتار رئولوژی خمیر کوردیریتی در هنگام اکستروژن"، پنجمین کنگره سرامیک ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر1383

    لیلا رضا زاده، بیژن افتخاری یکتا، پروین علیزاده، "تهیه لعاب شِشه سرامیک به منظور بهبود سختی سطح لعاب"، پنجمین کنگره سرامیک ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر1383

  بیژن افتخاری یکتا ، ماندانا شیخانی، سید بهزاد طباطبائی، "بررسی اثر آسیاب بر ویژگی های مکانیکی – فیزیکی رنگدانه آبی وانادیم زیرکن" ، پنجمین کنگره سرامیک ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر 1383
  سوسن هاشمی نیا، بیژن افتخاری یکتا، "زینترینگ و بررسی خواص شیشه – سرامیک های ماشینکاری شونده فلور میکا" ، چهارمین کنگره سرامیک ایران ،مشهد 1381

   

   

    مقالات ارائه شده در مجامع علمی-فارسی

    مهدی فتاحی بافقی، بیژن افتخاری یکتا و حمید احمد محرابی " بررسی تبلور فلوروآپاتیت در شیشه سرامیک دندانی لویسیت- آپاتیت "، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    مهدی فتاحی بافقی، بیژن افتخاری یکتا و حمید احمد محرابی ، " بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی شیشه سرامیک دندانی لویسیت- فلوروآپاتیت"، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    بهارک بهداروند، بیژن افتخاری یکتا و علی نعمتی "تهیه لعاب دندانی نانوآپاتیت-کاناسیتی، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    زهرا خلخالی، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،" بررسی اثر جوانخ زاهای p2O5 و ZrO2 بر قابلیت تبلور و ریزساختار شیشه سرامیک های دندنای لیتیم دی سیلیکاتی"، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    محمد علی محرری، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،" بررسی اثر عامل جوانه زای CaF2 بر رفتار تبلور شیشه سرامیک های سیستم CMAS ، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    نگار همدانی گلشن، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،" بررسی رفتار تبلور و ریز ساختار شیشه سرامیک مولایتی شفاف نانو ساختار، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

   سارا بنی جمالی، علیرضا آقایی و بیژن افتخاری یکتا، بررسی فرایند تعویض یونی بر رفتار تبلور شیشه های سیستم CaO-Al2O3-TiO2-P2O5 ، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

   سیده آریدیس احدی، سومیترا فخر آور، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان،"بررسی فرایند تعویض یونی بر خواص مکانیکی و مدول وایبول شیشه – سرامیک های دایکور، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

   

   

   

    مقالات ارائه شده در مجامع علمی – لاتین

  M. Montazerian, P. Alizadeh, B. Eftekhari Yekta, "Viscous flow sintering of mica glass-ceramic composite", in Global roadmap for ceramics, ICC2 procedings, Verona, June 29-July 4, 2008
  M. Montazerian, P. Alizadeh, B.Eftekhari Yekta,"Viscous sintering and mechanical properties of mica-apatite glass-ceramic reinforced with zirconia particles", in Global roadmap for ceramics,ICC2 procedings, Verona, June 29- July 4, 2008

   

     

    کتب منتشر شده

    نام کتاب

    نام نویسندگان

    سال چاپ

    محاسبات در سرامیک

    بیژن افتخاری یکتا

    1374

   

   

   

   

    جوایز و افتخارات

    عنوان

    سازمان اعطاء کننده

    سال

    ساخت لعاب شیشه سرامیک به منظور بهبود سختی سطح لعاب کاشی

    اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

    84

    ساخت بدنه کوردیریتی متخلل برای کاربر پایه کاتالیستی اگزوز خودرو

    اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

    84

    روش جدید اندازه گیری خواص رئولوژی خمیرهای سرامیکی

    اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

    84

  ساخت کاشی های شیشه سرامیکی بدون لعاب

    اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

  84

     

    قراردادهای صنعتی در دست اجرا

    عنوان قرارداد

    طرف قرارداد

    سال شروع

    سال پایان

    بررسی خطوط تولید شرکت کاشی سعدی

  کاشی سعدی

    1372

    1383

  بررسی و ساخت بوته های دیرگداز زیرکنیوزارت معادن و فلزات

    1373

    1374

  بررسی روش های ساخت فیلتر دیرگداز لانه زنبوری جهت پالایش مذاب فلزوزارت معادن و فلزات

    1374

    1375

  بررسی و ساخت ساختار های لانه زنبوری جهت استفاده به عنوان پایه کاتالیست و فیلتردیرگداز با استفاده از اکسترودرطرح ملی

    1377

    1380

  بررسی و ساخت شیشه فتو کرومطرح ملی

    1377

    1381

  ساخت شیشه و شیشه سرامیک از سرباره مس سر چشمه کرمانوزارت معادن و فلزات

    1378

    1379

  تدوین دانش فنی ساخت آجر های فرمیک شاموتینسوز نیرو

    1380

    1380

  امکان سنجی ساخت قطعات آلومیناییTarget coordinator-TC صنایع هوایی وزارت دفاع

    1381

    1382

    بررسی سازوکار تبلور بلورک های نانو سایز

    ستاد نانو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    1384

    1386

   

   

   

   

   

 • دفعات مشاهده: 7422 بار   |   دفعات چاپ: 1973 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 60 بار   |   0 نظر

  CAPTCHA
     
  سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  center of Excellence for Ceramics in Energy and Environment
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
  Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 4612