قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست- معرفی
معرفی قطب علمی مواد پیشرفته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی

در راستای اجرای سیاست های برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1379 تقویت گروه های علمی مستعدرا در سطح کشوردر اولویت قرار داده و اقدام به صدور مجوز تشکیل قطب های علمی در زمینه های مختلف نمود.

 

  با توجه به تأکید برنامۀ توسعۀ صنعتی کشور بر ارتقاء صنایع مختلف، تقاضا برای بهبود خواص و کیفیت مواد مهندسی موجود و توسعه مواد نوین جهت استفاده در زمینه های گوناگون گسترش یافته است. نیاز به موادی با خواص ویژه جهت کاربرد در صنایع پیشرفته هوا - فضا، دفاعی، الکترونیک، مواد پزشکی و ...، نیز لزوم توسعه داخلی مواد پیشرفته و نوین را خاطر نشان می سازد.

 

نظر به تاکید برنامه توسعه صنعتی کشور بر ارتقاء دانش و فن آوری و تهیه مواد دارای ارزش افزوده بالا و همچنین به منظور رقابت علمی در سطح جهانی، برنامه قطب علمی مواد پیشرفته در راستای دستیابی به همین اهداف و در قالب توسعه، تحقیق و پژوهش در زمینه مواد پیشرفته و روش های نوین فرآوری مواد توسط دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه گردید و بر اساس ارزشیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی و امکانات تحقیقاتی دانشکده و برنامه های پیشنهادی آن، در آذر ماه سال 1380، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی به عنوان قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی تعیین گردید.

 

قطب علمی مواد پیشرفته بر پایه تجارب شناخته شده متخصصین خود، در زمینه فلزات، سرامیک ها و پلیمرها تاسیس و فعالیت های آن به توسعه برنامه های تحقیقاتی و آموزشی چند منظوره در زمینه مواد پیشرفته و فرایندهای نوین اختصاص یافته است

 

 

اهداف

 

  • توسعه فناوری های جدید در فراوری مواد پیشرفته
  • افزایش سهم کشور در فعالیت های علمی دنیا
  • برآورده ساختن نیازهای تحقیقاتی صنایع
  • ارتقاء تحقیق و آموزش پرسنل مجرب در زمینه مواد پیشرفته
  • تقویت همکاری بین صنعت و دانشگاه
  • برقراری و افزایش همکاری های علمی بین المللی
  • افزایش نقش مرکز در هم راستا کردن علوم و فن آوری

 

محورهای تحقیقاتی

 

 برنامه تحقیقاتی قطب بر انجام پروژه های مربوط به فرآوری و شناسایی مواد پیشرفته تمرکز یافته است که تقسیم بندی

 

گروه های تخصصی مطابق ذیل می باشد:

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست:
http://www.iust.ac.ir/find-85.11929.24603.fa.html
برگشت به اصل مطلب