قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست- تازه ها و دستاوردها
لنزهای سرامیکی برای استفاده در تکنولوژی LED

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۱۶ | 

لنزهای سرامیکی ترنسپرنت و ترنسلوسنت دارای خواصی فوق­العاده نسبت به لنزهای شیشه­ای متداول هستند. از جمله پایداری حرارتی در دماهای بیش از 1600 سانتیگراد ، ضریب هدایت حرارتی و ضریب شکست بالا. همچنین با این تکنولوژی جدید امکان تولید لنزهای دوربینی کوچک­تر با نقائص رنگی و انحراف کمتر بدست آمده است (website)

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست:
http://www.iust.ac.ir/find-85.11935.28219.fa.html
برگشت به اصل مطلب