قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست- معرفی کتاب
معرفی کتاب:Solid Oixde Cells: Facts and Figures

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۸/۱۹ | 

نام  کتاب: Solid Oxide Fuels Cells: Facts and Figures

نویسندگان: John T.S. Irvine , Paul Connor

سال انتشار: 2013

انتشارات: Springer

ISBN 978-1-4471-4456-4

                   AWT IMAGE

 این کتاب:

· محتوی مشارکت متخصصین در حوزه فناوری پیل سوختی اکسید جامدمی باشد.

· خواننده را به نقد درباره جایگزینی الکترولیتها و آند ها فرا می خواند.

· در باره آینده و دورنمای (امکان پیشرفت و توسعه)فناوری پیل سوختی اکسید جامد بحث می کند.

پیل های سوختی اکسید جامد دما بالا، امکان انعطاف پذیری بیشتر و همچنین خروجی حرارتی مفید را برای سوخت فراهم می آورد که افزایش راندمان و لذا چالش های فنی و مهندسی جالبی را به دنبال خواهد داشت.

این کتاب اطلاعات واضح و دقیقی برای انتخاب از میان موضوعات مختلف پیل های سوخی اکسید جامد، از جزئیات خاص درباره آندهای سرمت های نیکلی، گسترش شیمیایی مواد و اندازه گیری و مدل سازی تنش های مکانیکی گرفته تا دامنه وسیع تری از تاریخ، فراهم می کند و به ارائه طراحی پیل ها برای سیستم های پیل سوختی اکسید جامد و نسل آینده آن می پردازد.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست:
http://www.iust.ac.ir/find-85.11936.26315.fa.html
برگشت به اصل مطلب