قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست- اخبار و رویدادها
برگزاری سخنرانی علمی در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEقطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست در روز یکشنبه مورخ 27/7/93 سخنرانی علمی تحت عنوان "مواد سرامیکی نوری: از سنتز تا خواص لومینسانس" توسط خانم دکتر شکیبا کاوه برگزار می نماید. محل سخنرانی آمفی تأتر دانشکده و ساعت سخنرانی 11 می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست:
http://www.iust.ac.ir/find-85.11938.34483.fa.html
برگشت به اصل مطلب