قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست- هیأت علمی
اعضای هیأت علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

دکتر علیرضا میرحبیبی

 محل تحصیل : ‌ انگلستان، دانشگاه لیدز

 زمینه تخصصی: رنگدانه ها و پوشش های سرامیکی، فرآوری سرامیکها، کامپوزیتهای سرامیکی

مدیر قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرزی و محیط زیست 

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشکده 

 رتبه علمی: دانشیار

تلفن: 50-77240540 داخلی 2817

E-mail: ar_mirhabibi@iust.ac.ir

 

دکتر فرهاد گلستانی فرد

محل تحصیل : انگلستان، دانشگاه برنل

زمینه تخصصی:‌ تکنولوژی سرامیک، مواد دیرگداز

رتبه علمی: استاد

تلفن: 50-77240540 داخلی 2813 

E-mail: golestanifard@iust.ac.ir

دکتر علی بیت اللهی

محل تحصیل : انگلستان، دانشگاه لیدز

زمینه تخصصی: سرامیکهای الکتریکی- مغناطیسی، سرامیکهای مهندسی، نانومواد

مدیر ارتباطات بین الملل دانشکده

رتبه علمی: استاد

تلفن: 50-77240540 داخلی 2830

E-mail: beitolla@iust.ac.ir 

دکتر جعفر جوادپور

محل تحصیل : آمریکا، دانشگاه ایالتی اورگان

زمینه تخصصی:‌ سنتز و بررسی خواص سرامیکهای مهندسی / بیوسرامیکها و مواد کامپوزیتی

 

رتبه علمی: استاد

تلفن: 50-77240540 داخلی 2828

E-mail: javadpourj@iust.ac.ir

دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان

محل تحصیل : انگلستان، دانشگاه ویکتوریا منچستر

زمینه تخصصی:‌ شیشه، مواد دیرگداز

 

رتبه علمی: استاد

تلفن: 50-77240540 داخلی 2814

E-mail: marghus@iust.ac.ir

دکتر حمیدرضا رضایی

محل تحصیل : انگلستان، دانشگاه شفیلد

زمینه تخصصی: ‌دیرگدازها، سرامیکهای سنتی، کامپوزیتهای سرامیکی، میکروسکوپ الکترونی

مدیر گروه بیومواد

رتبه علمی: استاد

تلفن: 50-77240540 داخلی 2856

E-mail: hrezaie@iust.ac.ir

دکتر بیژن افتخاری یکتا

محل تحصیل : ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی

زمینه تخصصی:‌ شیشه، سرامیک و فرآیندهای سرامیکی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: 50-77240540 داخلی 2873

E-mail: beftekhari @iust.ac.ir

دکتر حسین سرپولکی

محل تحصیل : انگلستان، دانشگاه شفیلد

زمینه تخصصی:‌ مواد سرامیکی و دیرگداز

معاون آموزشی دانشکده

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: 50-77240540 داخلی 2871

E-mail: hsarpoolaky@iust.ac.ir 

دکتر تورج عبادزاده

محل تحصیل : انگلستان، دانشگاه شفیلد

رتبه علمی: دانشیار

تلفن:

E-mail: t-ebadzadeh@merc.ac.ir

دکتر احسان طاهری نساج

محل تحصیل : ژاپن ، دانشگاه ناگویا

رتبه علمی: دانشیار

تلفن:   88011001داخلی 3306

E-mail: taheri@modares.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست:
http://www.iust.ac.ir/find-85.11932.24620.fa.html
برگشت به اصل مطلب